Pozycja polisiarczanu mukopolisacharydu we współczesnej farmakoterapii

Heparynoidy to siarczany półsyntetycznych kwaśnych substancji przeciwkrzepliwych. Jednym z nich jest polisiarczan mukopolisacharydu (MPS). Obecnie na rynku jest wiele różnych heparynoidów, jednakże wykazują się różnymi właściwości i nie powinny być stosowane zamiennie [1].

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych u 46-letniej kobiety

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych jest to zapalenie żył umiejscowionych nad powięzią, któremu najczęściej towarzyszy proces zakrzepowy o różnym stopniu nasileniu. W 90 proc. przypadków zapalenie żył powierzchownych dotyczy żylaków, częściej żyły odpiszczelowej, a znacznie rzadziej żyły odstrzałkowej.

Artykuły

studium przypadku

Konferencje

materiały do pobrania