Polisiarczan mukopolisacharydowy (MPS)

(substancja czynna preparatu Hirudoid®)

Stosunek stężeń MPS i heparyny (w mikrogramach na gram tkanki) w różnych warstwach skóry po podaniu preparatów w formie maści. Stężenie obu składników czynnych było jednakowe (0,35%) w porównywanych preparatach.

Polisiarczan mukopolisacharydowy (MPS)

(substancja czynna preparatu Hirudoid®)

Podskórny krwiak w trakcie leczenia polisiarczanem mukopolisacharydowym (MPS - substancja czynna preparatu Hirudoid®)4

Przypisy:

  1. Charakterystyka produktu leczniczego Hirudoid® maść, Hirudoid® żel
  2. Stüttgen G. et al. Arzneim Forsch/Drug Res 1990; 40(4): 484-489
  3. Haas S. et al. Phlebologie 2001; 6: 132-139
  4. Zeiller/Sensch cyt. za - Hirudoid® Product Monograph

SKRÓCONA INFORMACJA O PRODUKCIE LECZNICZYM:

Hirudoid® 0,3 g/100 g maść, Hirudoid® 0,3 g/100 g żel.

Skład jakościowy i ilościowy:

100 g maści/żelu zawiera: 0,3 g/100 g polisiarczanu mukopoli- sacharydowego co odpowiada 25 000 j. (jednostki ustalone na podstawie oznaczenia APTT). Pełen wykaz substancji pomocniczych patrz pkt. 6.1 ChPL.

Wskazania do stosowania:

do stosowania miejscowego na skórę w przypadku: tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków, zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Dawkowanie i sposób podawania:

nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści/żelu. Produkt leczniczy należy wmasować w miejsca zmienione chorobowo. W przypadku bolesnego zapalenia, maść/żel należy delikatnie rozprowa- dzić na miejscach chorobowo zmienionych. Hirudoid® maść może być używany jako opatrunek z maści. Leczeniem pierwszego rzutu w przypadku zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych jest zastosowa- nie opatrunku uciskowego. Nie należy stosować produktu leczniczego Hirudoid® żel pod opatrunek. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami, błonami śluzowymi, otwartymi ranami a także uszkodzoną skórą. W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid® może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Podczas jonoforezy podawany jest pod katodę.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na polisiarczan mukopolisacha- rydowy, 4-hydroksybenzoesan metylu (Hirudoid® maść), 4-hydroksybenzoesan propylu (Hirudoid® maść) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy nakładać maści/żelu na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

substancje pomocnicze: glikol polipropylenowy, alkohol cetostearylowy, alkohol mistrylowy mogą powodować podrażnienie skóry.

Działania niepożądane:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) miejscowe reakcje nadwraż- liwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj przemijają szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego. Dodatkowo Hirudoid® maść: zaburzenia układu immunologicznego: 4-hydroksyben- zoesan metylu i propylu mogą powodować reakcje alergiczne.

Kategoria dostępności:

produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

R /0977 (Hirudoid® masc); R/0978 (Hirudoid® zel) wydane przez Ministra Zdrowia.